Kategori arşivi: PHP

Php ‘de neden set ve get fonksiyonları kullanırız/kullanmayız?

Her yazdığım yeni projede beraber çalıştığım arkadaşlarıma ve kendime şart koştuğum bir husus var.

Bir önceki projenizde yazdığınız kod, bir sonraki projenizin aynısı olamaz.

Bu işletmesel olarak sorun ( Kişisel gelişim = Para ) ama Metromedya elinden çıkan her projede daha iyi ve daha doğru çalışan kodlara yaklaşmak demekti.

Okumaya devam et

Install perl’s libwww

Install perl’s libwww

wget http://www.cpan.org/modules/by-module/LWP/libwww-perl-5.837.tar.gz

tar -zxvf libwww-perl-5.837.tar.gz

cd libwww-perl-5.837

perl Makefile.PL

make

make install

OR


perl -MCPAN -e 'install Bundle::LWP'

OR, on FreeBSD, install it from ports


# portmaster www/p5-libwww

Usage

Check from command line:

# ./check_squid.pl --url=http://www.facebook.com --proxy=proxy.neant.ro --proxyport 3128 --proxyuser=user --proxypass=pass --status=200

OK – Status: 200 OK

Nagios config, command definition:

# ‘check_squid’ – tries to access an URL through proxy

define command {

command_name check_squid

command_line $USER1$/check_squid.pl –proxy=$HOSTADDRESS$ –proxyport=$ARG1$ –proxyuser=$ARG2$ –proxypass=$ARG3$ –url=$ARG4$ –status=$ARG5$

}

Example service check definition:

define service {

service_description squid

use generic-service

host_name proxy

check_command check_squid!3128!squid!squid!http://www.facebook.com!200

contact_groups admins_sms

}